Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


Актуално


  Технически университет – София е част от успешния европейски предприемачески проект Inno-EUt+

  С активното участие на Френския факултет на ТУ - София приключва успешно международният университетски проект Mose-FIC

nta_aktualno.html НТА