Информационна

Европейски технологичен университет (EUt+)

Технически университет – София е част от успешния европейски предприемачески проект Inno-EUt+


  Техническият Университет – София e партньор в Inno-Eut+, който е важен допълнителен проект на новия Европейски университетски алианс - "Европейски технологичен университет" (EUt+), има удоволствието да обяви успешните резултати, постигнати през периода на изпълнение юли 2021 - юни 2022 (първа година от двугодишния период на проекта).
  Основната цел на проекта Inno-Eut+ е повишаване на капацитета за иновации и предприемачество на участващите висши учебни заведения, успешно се увеличава броят на амбициозните предприемачи и платформи за реализиране на бизнес идеи, благодарение на прилаганите съвместни предприемачески проучвания и механизми за подкрепа. Университетите се опитват да подобрят класическото техническо образование, получавано в университета, като открият студенти с иноваторско мислене.
  Стойността на проекта е 1.2 милиона евро, с помощта на това финансиране проектът има за цел да осигури формални и неформални образователни програми, които ще позволят на академичния и неакадемичния персонал да вдъхновява, наставлява и подкрепя амбициозни предприемачи сред широката група студенти и изследователи.
  
  Резултати
  Екипът на Inno-EUt+ с удоволствие представя резултатите от първата година на изпълнение на проекта, която завърши с институционални подобрения, принос към иновациите и растежа на компанията, укрепване на партньорствата и подобряване на качеството на обучение по иновации и предприемачество. В резултат на това, студентите и преподавателите са насърчавани да мислят като предприемачи, за да идентифицират полезни решения за местни и социални проблеми.
  
  Укрепване на партньорствата
  Триъгълникът на знанието успешно беше интегриран с помощта на седемте университета и два външни партньора Water Alliance and Chrysalis LEAP, които са водещи в областта на иновациите и предприемачеството.
  Подобряване на качеството на образованието по иновации и предприемачество
  Първата стъпка за постигане на нашите цели, беше да обучим нашия състав, като преподаватели по климатично предприемачество, от Chrysalis LEAP се заеха с това, след което да предоставим на студентите добре структурирана програма за развитие на идеи. Обучени бяха 100 души академичен и неакадемичен персонал, което, от своя страна, доведе до обучението на 571 студенти, както и създаването на повече от 150 бизнес концепции в Inno-EUt+ Alliance.
  Обучението и наставничеството в Алианса беше с най-голям приоритет, което имаше по време на проекта Inno-EUt+. За да подобрим допълнително положителното въздействие на нашето обучение, внедрихме програмата Inno-EUt+ Student DemoDays.
  Началото на Inno-EUt+ Student Demo Day беше проведен в Испания, (Картахена) в началото на 2022, като най-добрият екип от студенти от всеки университет, представи своята идея, създадена по време на програмата за обучение по предприемачество в областта на климата.
  Второто събитие Inno-EUt+ Student DemoDay включващо студенти от партньорските университети и се проведе в Рига в края на 2022. В Рига студентите имаха удоволствието да участват в сесията "Dirty Prototyping", за да могат визуализират и представят своите идеи.
  Насърчаване на ангажираността и институционалната промяна
  В допълнение, през първата година на Inno-EUt+, 62 преподаватели и служители бяха обучени от колегите от университета в Рига, чрез обучителния модул "Change Agents", като целта е да могат да предадат получените знания в областта на иновациите и предприемачеството, както и да намерят иновативни решения за съществуващите проблеми в техните организации.
  Друг важен резултат е написването на учебното помагало "Educator" за курсове по предприемачество във висшето образование, което беше преведено на седем езика: български, английски, испански, френски, гръцки, латвийски и румънски. Този наръчник може да се използва като ръководство, а може да се използва за обучение университетски преподаватели за създаване на курсове по предприемачество на специфични групи хора (жени, млади хора, възрастни, безработни, имигранти и хора с увреждания). Наръчникът се фокусира върху два основни подхода: Универсален метод за учене и инструктори, които напътстват и имат желание да участват в различни видове предприемачески инициативи, както и подпомагане на специфични категории от слабо представени групи.
  
  Принос към иновациите и растежа на компанията
  За да подкрепим нашите местни иновационни екосистеми, беше създадена персонализирана менторска програма, която бе предоставена на няколко предварително избрани стартиращи фирми по схемата за подкрепа на стартиращи компании Inno-Eut+. Тази програма подкрепи десет вече регистрирани зелени технологични компании, предложенията бяха много различни - от решения за пречистване на водата до различни инициативи за подобряване на използването на възобновяема енергия.
  
  Отзиви
  "Беше от голямо практическо значение за мен. Разшири уменията и знанията ми за започване на бизнес. И не на последно място, това наистина ми даде страхотни възможности за работа в сътрудничество с други екипи." (start-up, Нидерландия)
  "Преминахме през много промени през последната година. Наставничеството ни помогна да придобием структурирана гледна точка на пазара. Това също така ни позволи да се насочим към компонентите, които включва настоящия бизнес модел. След наставничеството успяхме да направим някои големи крачки напред." (start-up, Швеция)
  "Различен урок, нов начин на гледане на нещата и нов фокус. Тези думи могат да обобщят моя опит в програмата Inno-EUt+. Бях впечатлен от визията и ангажираността на всички хора, които срещнах.” (студент, Румъния)
  
  Относно Inno-EUt+
  Иновативният Европейски Университет на технологиите (Inno-EUt+) е проект, който е част от новия Алианс на европейските технологични университети (EUt+), напълно в съответствие с общите цели на Алианса и със силен фокус върху интегриране на иновациите и предприемачеството във висшите училища. Партньорите, участващи в този проект, са 7 от 8-те университета в консорциума EUt+, те са: Технически университет - София, Технически университет Клуж-Напока, Технически университет - Дъблин, Технологичен университет – Троа, Политехнически университет – Картахена, Технически университет – Рига и Технологичен университет – Кипър, заедно с два външни партньора Water Alliance, център за технологични иновации, свързани с водата, подкрепящ стартиращи фирми и компании в този сектор и Chrysalis LEAP, първият ускорител на бизнес идеи за чисти технологии в Кипър и партньор на EIT Climate-KIC RIS от 2016.


НТА 2022 г.

nta574_2022_inno.html