Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


Публикации във в. "Нов технически авангард" по проект European university of technology, EUt+


  1-st EUt+ ELaRa Conference "Technologies and Techniques to Support Sustainable Education in the Academic Sphere"

  Технически университет – София е част от успешния европейски предприемачески проект Inno-EUt+

  ТУ - София вече е част от Европейските научни мрежи. Още един завоюван успех. Вестник "Нов технически авангард", брой №5, 2020, с. 3. ISSN 2603-560X.

  Проект European university of technology, EUt+. Модерна конфедеративна образователна и научноизследователска институция. Вестник "Нов технически авангард", брой №2, 2021, с. 6. ISSN 2603-560X.

  Проектът EUt+ в действие: Уъркшоп с идеи за придобиване на европейска диплома от Интеркампуса по инженерство Вестник "Нов технически авангард", брой №3, 2021, с. 4. ISSN 2603-560X.

  EUt+: Първи уъркшоп по наноматериали и нанотехнологии. Експертен опит и ноу-хау на изследване. Вестник "Нов технически авангард", брой №4, 2021, с. 12. ISSN 2603-560X.

  "Европейски технологичен университет" (European University of Technology, EUt+). Технологията - хармонично съчетание на науката и изкуството. Вестник "Нов технически авангард", брой №4, 2021, с. 6. ISSN 2603-560X.

  Алианс EUt+: Ректорите на осемте европейски университета подписаха "Споразумението от Лимасол", брой №6, 2021, с. 5. ISSN 2603-560X.

  EUt+ - работна среща, Дармщат. Търсене на общи работни решенияВестник "Нов технически авангард", брой №6, 2021, с. 5. ISSN 2603-560X.

nta_eut_plus.html НТА