Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.

Кандидат студентска кампания 2018

Академичен прием 2018

73 години ТРАДИЦИЯ В УСПЕХА
  СПЕЦИАЛНОСТИ
  за кандидатстване в ТУ – София за учебната 2018-2019 г.

  Автоматика, информационна и управляваща техника
  Електроенергетика и електрообзавеждане
  Електротехника
  Топлоенергетика и ядрена енергетика
  Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
  Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
  Дизайн и технологии за облекло и текстил
  Дигитални индустриални технологии
  Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
  Машиностроене
  Инженерна логистика
  Мехатроника
  Инженерен дизайн
  Електроника
  Телекомуникации
  Компютърно и софтуерно инженерство
  Транспортна техника и технологии
  Авиационна техника и технологии
  Технология и управление на транспорта
  Индустриален мениджмънт
  Публична администрация
  Стопанско управление
  Приложна математика и информатика
  Инженерна физика
  Общо машиностроене (на немски език)
  Компютърни системи и технологии (на немски език)
  Индустриално инженерство (на английски език)
  Електроинженерство (на френски език) – 5-годишен курс за ОКС „магистър” след средно образование.
  Информационни технологии в индустрията
  Мениджмънт и бизнес информационни системи
  Мехатроника и информационна техника (на немски език)
  Информатика и софтуерни науки

Проф. Любомир Димитров, зам.-ректор учебна дейност и акредитация

Професията на инженера - реалните неща с реален резултат


  Проф. Димитров, в последните години, въпреки продължаващите неблагоприятни демографски тенденции и конкуренцията, ТУ има устойчива политика на запазване на приема. Кои са новите моменти в Кандидатстудентска кампания 2018?

  - Действително имаме предвидима и успешна кандидатстудентска кампания, защото предизвикателствата на новите модерни технологии и продукти завладяват все повече младите хора. Въпреки жестоката конкуренция на университетите в чужбина и у нас, ние нямаме спад. За поредна година, при определяне на държавната поръчка, се придържаме към заявения прием от последните години. Поради големия интерес към компютърните и софтуерни науки и информатика от учебната 2018-2019 г. стартираме нова програма „Информатика и софтуерни науки“ във Факултета по приложна математика и информатика. Направлението е ново за ТУ. То бе акредитирано миналата година с висока оценка както за академичен капацитет, така и като модерна инфраструктура за обучение. По отношение на Правилника има само едно изменение, което е в полза на кандидатстващите: Таксите за обучение също нямат промяна. Очакваме всеки момент окончателното акредитиране на едно от приоритетните професионални направления „Педагогика“ в Инженерно-педагогическия факултет – Сливен. Той има традиции и опит в подготовката и на педагози за професионалните гимназии.

  Какво показва картината с търсените от бизнеса специалисти? Това реално може да ориентира кандидат-студентите към много успешна професионална реализация?

  - В последните години на пазара на труда продължава да са много търсени софтуерните инженери. Миналата година в специалността Компютърно и софтуерно инженерство във Факултета по компютърни системи и технологии за едно място се състезаваха 12 души. И докато в компютърните и софтуерните науки нещата с липсата на кадри се стабилизират, бизнесът изпитва огромен недостиг от машинни инженери и енергетици. Очакваме МОН да приеме постановление, с което да се подкрепи финансово обучението на тези специалисти. Кандидатстудентските кампании от последните 2 години показват, че намалява броят на желаещите да се подготвят за инженери в областта на енергетиката, в сравнение с периода преди 3 години например и то при условие, че търсенето е огромно, а заплатите са сравнително доста високи. Положихме много усилия да популяризираме професионалното направление, а големите фирми, потребители на такива специалисти да съдействат, да отпуснат и стипендии. Това ме прави оптимист, че ще има повече кандидат-студенти.
  Голям недостиг за кадри има и в машиностроенето, особено след като големите машиностроителни предприятия изнесоха производството си извън София – Ботевград, Пловдив, Ямбол, Казанлък. Някои от тези компании обаче създадоха развойни центрове в столицата - Sensata, Festo, АВВ и др. и за тях търсят висококвалифицирани машинни инженери. Началните заплати там са високи, защото се работи в иновативна среда и се изискват много знания и умения от кандидатите. Има и друго обяснение, малко ВУ подготвят такива добри специалисти, поради спецификата на обучението, което изисква огромни инвестиции в лаборатории и висококвалифицирани преподаватели. Следването в тези специалности не е лесно, а отговорността на преподавателите е огромна.

  Какви са успешните практики, за да се популяризират желаните от индустрията професии?

  - Държавата вече обяви някои от тези професии за приоритетни. Бизнесът също се ангажира, наши екипи, в които включваме и студенти, посещават училища и разясняват на кандидат-студентите колко е важно не само за икономиката, но и за самия човек да избере професия, която ще му осигури добър стандарт на живот и може да му стане хоби за цял живот. Търсим най-атрактивните форми, с които да запалим въображението им - дни на отворени врати, кариерни форуми, посещения на клубове по интереси, включително и в лабораторната ни база в София Тех Парк, все пак ТУ има най-модерната инфраструктура . Можем да се похвалим и с най-добре развитата система на програма „Еразъм +“. Имаме възможност всеки студент да се обучава един семестър в някой от най-добрите университети на Европа. Избралите ТУ трябва да знаят, че обучението е по най-добрите образователни стандарти. Още от студентската скамейка младите хора, в екип с учени и изследователи, могат да се занимават с наука, която често решава практически задачи, поставени от производството. Развили сме богата мрежа от факултативни дисциплини и кръжочни дейности. Всичко това е с цел да създадем условия и да провокираме студентите да открият и развият своя талант и умения, да се чувстват горди със своя университет. Университетът разполага с най-голямата и модерна техническа библиотека, предоставяща достъп до огромни бази данни. Създадени са прекрасни битови условия – обновени и модерни общежития, студентски стол, в който младите хора се хранят само срещу 2 лв. На тяхно разположение е модерна спортна инфраструктура със закрит басейн, бази за отдих на планина и море. Наши възпитаници се представят успешно и печелят награди на български и международни престижни състезания и конкурси - НАСА, „Шел еко маратон“, „Формула студент“, Робокар и мн.др. Побеждават в международни състезания по индустриално инженерство, математика, чертане, електротехника, механика и др. Ние се радваме и поощряваме всяка една студентска инициатива.

  Какво пречи във връзката средно – висше образование?

  - От десетилетие в целия свят има отлив от инженерните специалности и природните науки. Когато посетих университета в Синсинати и Масачузетския технологичен институт, имаше много чуждестранни студенти в специалността Машиностроене. Дори в Германия съотношението немски – чуждестранни студенти в тази специалност е приблизително 50:50.
  Вярно е, че машиностроителните специалности са тежки, а отговорността на специалистите - огромна, но така е и в медицината, а към нея има голям интерес. Всичко опира според мен до изначалната нагласа. Липсва ранно кариерно ориентиране. В училище предмети като математика и физика не са сред най-любимите (което е отговорност на преподавателите), а с тях се кандидатства и са основа на инженерното обучение през първата година. Отдавна сме установили, че кандидат-студентите имат големи пропуски в подготовката си по математика. Няма да коментирам средното образование. Но виждам с какви знания идват младите хора при нас. Затова организираме, и то не само в един факултет, в рамките на 20-30 часа, допълнителна подготовка по математика, което е необходим преход към висшата математика.
  От друга страна, нека признаем, математика в нашия университет се преподава на много високо, академично ниво. Това води до голямо разминаване между подготовката от училище и необходимостта от математически знания за определена специалност. Затова и преподаването на математика при нас би трябвало да бъде съобразено в по-голяма степен с това, което е необходимо на отделните специалности. Не бива обаче и да забравяме, че на бъдещите инженери е необходима математика, защото тя развива въображението и логическото мислене, а то ще им е нужно не само при всяка инженерна задача, а и при всяка житейска ситуация.
  Няма трудности, които студентите бързо да не преодолеят, особено, ако ТУ е техният избор с разум и чувства. Те много скоро ще видят, ще разберат, че Университетът е пълен с възможности за тяхното бъдеще.Архив: Академичен прием 2017

НТА, бр.1, 2018 г.

nta539_2018_ksk.html НТА