Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Знания и умения от световни лидери


  Професионалното направление, към което спада обучението по специалност Електроника във ФЕТТ, през последните две учебни години (2014-2015 и 2015-2016) заема първо място в рейтинга на Министерството на образованието и науката за висшите училища в Република България. То дава широка основа от теоретични знания и практически умения за приложение в областите: електроника, микроелектроника, енергетика, отбрана, финанси, търговия, комуникации, индустрия, транспорт, туризъм, медицина, земеделие.
  Бакалавърската програма на обучение включва специалността "Електроника", а магистърската програма включва – "Електроника", "Микротехнологии и наноинженеринг" и "Силови електронни системи".
  ФЕТТ работи по научноизследователски и индустриални проекти с множество български и международни партньори. Сътрудничеството с университети и научноизследователски организации включва IMEC - Белгия, Tyndall - Ирландия, LETI -Франция, Технически университет – Карлсруе, Технически университет – Мюнхен, Технически университет – Дрезден, Технически университет – Виена, Технически университет–Делфт и др.
  Индустриални партньори са HP, IBM, IDT, Melexis, Visteon, Оптикс, Sensata, Смартком, IMI, Cisco, Клъстер по микроелектроника и индустриални електронни системи-Клъстер), София Тех Парк и др. Сътрудничеството с тези партньори гарантира възможности за успешна професионална реализация в България и в Европейския съюз.
  Факултетът участва в международни двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ с партньори от Германия, Холандия, Франция, Австрия, Белгия, Великобритания, Италия, Испания, Чехия, Полша, Словакия и други страни от Европейския съюз. Осигурена е възможност за студентска мобилност и получаване на знания и умения от световните лидери в областта на електрониката и високите технологии.
  Лабораториите в областта на електронното CAD проектиране, микроелектроника, програмиране на вградени системи, измервателна и управляваща техника, възобновяеми енергийни източници, електромобилност са водещи в странатна.
  Академичният екип е от квалифицирани и утвърдени изследователи и преподаватели. Изучават се базови курсове по математика, физика, химия, както и специализиращи курсове по електротехника, аналогова и цифрова схемотехника, полупроводникови устройства, интегрални схеми, вградени системи, MEMS, нови материали, възобновяеми енергийни източници, нанотехнологии, софтуерно инженерство и индустриални приложения. Обучението е в съответствие с най-новите постижения в областта на индустриалната електроника и високите технологии и е признато в Европейския съюз. Организират се посещения на студентите във фабриките и развойните звена на индустриалните партньори на ФЕТТ.
  Учебният план по електроника е 4-годишен, включва 240 ECTS кредита и дава на студентите необходимите умения за проектиране и анализ на електронни и микроелектронни схеми, апаратура за измерване и контрол, медицинска електроника, индустриални електроника, CAD/CAM/CAE системи, приложен софтуер, наноелектроника и др.
  Във Факултета се развива активна изследователска дейност, която устойчиво се разширява през последните години. Ежегодната конференция "Електроника" в Созопол е утвърден форум за изява на изследователите, специалистите и студентите по електроника, микроелектроника и индустриално инженерство. По традиция на нея присъстват водещи учени от цял свят. Конференцията е призната от международния Институт на инженерите по електроника и електротехника (IEEE).
  Към факултета е създаден студентски отбор за електромобилни модели с автономно управление. Отборът стана европейски шампион на European Renesas MCU Car Rally (Нюрнберг, Германия) за 2016 г.

НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_fett.html
[Назад]
НТА