Вестник Нов технически авангард   Издание на Технически университет - София.
		Вестник за образование, наука и актуална информация.  Излиза от 1959 година.


[Назад]
Кандидат студентска кампания 2017

ФаГИОПМ

Формулата "German Engineering: Made in Bulgaria"


  ФаГИОПМ е създаден в ТУ – София през 1990 г. по силата на българо-германска междуправителствена спогодба. Обучението вече 26 години се финансира от Германската служба за академичен обмен (DAAD), благодарение на което с германско оборудване са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека с повече от 10 000 тома учебници, научна литература и периодични издания. Във ФаГИОПМ се обучават около 500 студенти, включително и чужденци, както и голям брой курсисти по линия на CISCO и Microsoft Academy. Във Факултета преподават освен българските преподаватели и годишно над 25 германски гост-преподаватели, предимно от партньорските университети. Обучението се провежда изцяло по германски учебни планове и на немски език, като абсолвентите получават освен диплома на ТУ София също така диплома и от германските партньорски университети, ако изпълнят определени техни изисквания.
  В момента във ФаГИОПМ съвместно с Технологичен институт Карлсруе (КIT) по специалността "Общо машиностроене" (Allgemeiner Maschinenbau) се подготвят машинни инженери с образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър". Специалността "Компютърни системи и технологии" (Informatik) се предлага в сътрудничество с Университета "Ото фон Герике", Магдебург (OVGU Magdeburg), както в бакалавърската, така и магистърската степен. Магистърската специалност по "Индустриален мениджмънт" (Technologieorientiertes Management), се реализира заедно с Технически университет Брауншвайг (TU Braunschweig), а друга магистърска специалност - по "Стопанско управление" (Business Administration) с Висшето училище по икономика и мениджмънт (FOM Hochschule Essen).
  С това обаче не се изчерпват възможностите за обучение на студенти във Факултета, защото в отговор на тенденцията за все по-тясно преплитане между механиката, електротехниката/електрониката и информационните компютърни технологии, се роди нова, интердисциплинарна специалност, а именно "Мехатроника и информационна техника" (Mechatronik und Informationstechnik), като партньор отново е Технологичен институт Карлсруе.
  Абсолвентите от специалност Мехатроника и информационна техника ще получават диплома за бакалавър-инженер на ТУ София и съответната диплома на Технологичен институт Карлсруе при условие, че са се обучавали най-малко един семестър и са разработили своята дипломна работа в KIT, както и ако са провели 4-6 месечна производствена практика в Германия. Обучението ще може да продължи в магистърска степен по същата или друга специалност. Благодарение на придобитите широкопрофилни и интердисциплинарни знания и умения, пред завършилите специалността "Мехатроника и информационна техника" се открива широк спектър от възможности за успешна реализация в различни дейности и области.
  ФаГИОПМ се гордее с постигнатите резултати, стъпва на традициите и се развива в крак с времето – явно формулата "German Engineering: Made in Bulgaria" работи успешно.НТА, бр.2, 2017 г.

nta533_2017_ksk_fagiopm.html
[Назад]
НТА